Nieuwbouwproject Den Dolder: bouw vrijstaande villa

11 mrt 2015
Locatie Den Dolder
Type huis Nieuwbouw vrijstaande villa
Doel Bouw villa
Grootte 900m3
Doorlooptijd 7 maanden

Voorbereiding

Onze klant had een kavel grond gekocht. Er was al een bouwvergunning voor de bouw van een vrijstaande villa aanwezig, vallend binnen een project.
PrachtNova is gestart met het in kaart brengen van de nadere wensen van de klant voor het huis. Want ook al lag er al een ontwerp, er waren nog genoeg dingen die aangepast konden worden, zoals:

  • de indeling van de ruimtes
  • de afwerking van het huis van binnen
  • er was een uitbreiding van de garage gewenst
  • er was een ander verwarmings en ventilatiesysteem gewenst

PRA-dendolder1
Voor deze verdere uitwerking zorgde PrachtNova voor een ervaren bouwbegeleider, één van de Partners van PrachtNova. Jacob van Puurveen pakte dit direkt voortvarend op. Uitgaande van het al door PrachtNova ontwikkelde basisbestek, werd een compleet maatwerkbestek inclusief het digitale tekenwerk geschreven . Dit omdat we inmiddels wisten dat de projectaannemer die eerder 20 huizen had gebouwd, nu te duur was om dit ene huis te bouwen.
Op basis van het maatwerkbestek werd er een aanbesteding gehouden bij 2 aannemers die ook voor PrachtNova werken. Binnen een deadline moesten zij hun aanbieding voor het huis indienen. Morren Bouwbedrijf verkreeg de opdracht. PrachtNova en de bouwbegeleider begeleidden het opstellen van de contractstukken met de aannemer en de opdrachtgever. In het maatwerkbestek regelen we ook de zekerheden voor de klant: betalingsschema’s , bankgarantiestelling, service en onderhoudstermijnen en garanties op gebruikte materialen. Ook duidelijke afspraken werden er gemaakt over meer- en minderwerk, en natuurlijk over het aantal werkbare dagen waarbinnen het project gerealiseerd moet zijn.

Start bouw

De bouw van het huis loopt nu. De bouwbegeleider volgt voor onze klant op de voet hoe de bouw vordert en dat de kwaliteit geleverd wordt die is afgesproken. Op cruciale momenten is de bouwbegeleider ter plekke om controles uit te voeren, bijvoorbeeld voor het moment van het storten van de vloeren om al het leidingwerk dat daarin komt te liggen te controleren.

Ongeveer 1 keer per 3 tot 4 weken vindt er een bouwvergadering plaats, voorgezeten door de bouwbegeleider. De installateurs zijn daar ook vaak bij aanwezig. Aan de hand van het bouwverslag daarvan kan iedereen zijn actiepunten oppakken.

PrachtNova houdt ondertussen de hoofdregie in de gaten: een compleet kostenoverzicht wordt bijgehouden zodat de gedane investering goed in kaart blijft. Er is een Dropbox opgezet om de communicatie met de opdrachtgever, bouwbegeleider en aannemers nog beter te laten lopen. Ook de foto’s van de voortgang worden daarin gedeeld. De facturatie wordt in de gaten gehouden en alle facturen worden pas door de klant betaald nadat PrachtNova heeft gecheckt of dat klopt.

Opvallend is dat we nu halverwege de bouwtijd zitten maar dat we nog geen meerwerk hebben gehad. Dat komt door de goede voorbereiding: de tijd die we daarin hebben gestoken verdiend zich nu al terug in rust in het uitvoeringsproces.

Het dak is bijna dicht van het huis, het hoogste punt komt in zicht!

Nieuwbouw Den Dolder – richting einde

Ondanks de vele regendagen in het najaar van 2014, is de bouw geheel volgens schema verlopen. Door natuurlijke ventilatie trok het restvocht uit de stenen, kon het stucwerk sneller drogen en het sausen van de muren eerder beginnen. Op deze en andere wijze konden we en kwaliteit garanderen en per saldo tijdwinst boeken. Iets dat mede mogelijk werd gemaakt door de geoliede samenwerking binnen PrachtNova.

Momenteel bevinden we ons in de laatste week voor de oplevering: de cv-ketel en het warmteterugwin ventilatiesysteem worden door de loodgieter geplaatst. Het sanitair wordt afgemonteerd en de schilder voorziet het huis van het gewenste kleurenpalet.

In deze laatste periode wordt ook de administratie in orde gemaakt. Alle garanties, gebruiksaanwijzingen en revisiestukken worden zo opgemaakt, dat volgende week een prachtige woning opgeleverd kan worden. Op naar een geheel volgens planning opgeleverd eindresultaat voorzien van het up-to-date administratiewerk. Als deze villa niet als een huis staat…

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met onze Partners:

  • Puur Bouwbegeleiding
  • Bouwbedrijf Morren