Een nieuwe villa – wie gaat hem bouwen?

Het was een interessante vraag en een kolfje naar onze hand: een klant had een kavel grond gekocht in Den Dolder, met een bouwvergunning voor de bouw van een vrijstaande villa. De bouw daarvan viel binnen een groter bouwproject, waarvoor al een projectaannemer was aangewezen. Maar was dat financieel wel de meest gunstige oplossing voor de klant?

PrachtNova maakte een analyse van het aanbod van de projectaannemer die de villa zou gaan bouwen. Uit onze berekeningen bleek al snel dat we goedkoper konden bouwen met aannemers die bij PrachtNova zijn aangesloten. En wat de kwaliteit betreft, die zou hetzelfde of zelfs beter zijn.
De bouwbegeleider van PrachtNova schreef vervolgens een compleet bestek voor de aanbesteding, inclusief al het door de klant gewenste meerwerk. Twee aannemers die bij PrachtNova zijn aangesloten, brachten een offerte uit. Inmiddels is Morren Bouwbedrijf gekozen om te gaan bouwen – voor een aanneemsom waarover met de oorspronkelijke projectaannemer niet viel te onderhandelen.

PrachtNova verzorgt nu de complete begeleiding van de bouw van de nieuwe villa. We houden de regie als het gaat om planning en kostenbewaking, en ontzorgen onze opdrachtgever waar mogelijk. Onze bouwbegeleider zit de bouwvergaderingen voor en zorgt voor bouwtechnische bewaking. En onze klant? Die gaat tijdens de bouw gewoon op vakantie, en hoeft zich er alleen maar op te verheugen dat straks de nieuwe villa wordt opgeleverd Рvoor een lagere kostprijs, binnen de tijdsplanning en vooral: volledig naar wens. Laat de bouw nu maar starten!

Deze project wordt gerealiseerd met PrachtPartners
Morren Bouwbedrijf en PUUR Bouwbegeleiding